Vážení OBCHODNÍ PARTNERI, 


naša firma MONDO ITALIA, s.r.o. umožňuje VEĽKOOBCHODNÝ PREDAJ KABELIEK A KOŽENEJ GALANTÉRIE PRÁVNICKÝM a FYZICKÝM OSOBÁM. 
 

V prípade záujmu o VEĽKOOBCHODNÝ PREDAJ postupujte následovne:

1. Zaregistrujte sa ako FIRMA so zadaním všetkých údajov.

2. Zašlite nám email, v ktorom uvediete, že chcete nakupovať za veľkoobchodné ceny a priložte výpis z OR príp. kópiu živnostenského listu.

3. Po overení údajov vám aktivujeme veľkoobchodný prístup a môžte u nás nakupovať za veľkoobchodné ceny.

4. Na požiadanie vám poskytneme naše fotografie. Bez nášho súhlasu nie je možno používanie našich fotiek. 

5. Veľkoobchodné ceny sú udávané bez DPH 20%.

6. Minimálna hodnota veľkoobchodného nákupu je 100  bez DPH.

7. V prípade záujmu Vám zašleme xml súbor pre e-shopy

DOPRAVA
Tovar je doručovaný kuriérskou spoločnosťou DHL.

Cena dopravy je 7 € s DPH pre Slovenskú republiku, 10 € (261 Kč) pre Českú republiku, 25  pre štáty EÚ, prípadne si môžte zabezpečiť vlastnú dopravu. 

Osobný odber v Bardejove - zdarma.
 
PLATOBNÉ PODMIENKY:
Platbu za objednaný tovar je možné realizovať nsledovnými spôsobmi:

1. Platbou vopred prevodom na účet (IBAN: SK46 7500 0000 0040 1401 8007 ČSOB v eur, príp. 2400410817/2010 FIO BANKA v Kč)

2. Dobierkou pri dodaní tovaru
3. V hotovosti pri osobnom odbere tovaru
 
Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DHL na adresu odberateľa. O priebehu dodania bude zákazník informovaný e-mailom. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar spolu s nákupným dokladom (FA, dodací list).
Pri osobnom odbere bude odberateľ informovaný e-mailom o tom, že tovar je pripravený k odberu.

 
MOŽNOSŤ VRÁTENIA TOVARU:
Pokiaľ objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môže ho odberateľ vrátiť v originálnom obale v priebehu 14 kalendárnych dní od prijatia v sídle firmy alebo ho poslať späť na adresu firmy na vlastné náklady. Tovar nesmie byť použitý ani poškodený. 
Tovar vrátený na DOBIERKU neprijímame!
 
ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÝ LIST
Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru odberateľom. Záručná doba je 24 mesiacov. Pokiaľ k danému tovaru je dodaný záručný list, je vystavený v deň jeho predaja. V prípade, že záručný list neexistuje, v tom prípade slúži ako záručný list daňový doklad. 
 
REKLAMÁCIE
V prípade, že odberateľ objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou tovaru, v tomto prípade má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. 
Reklamovaný tovar odberateľ doručí do sídla dodávateľa na vlastné náklady. Po prevzatí tovaru je vystavené potvrdenie. Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie a vyrozummie odberateľa o spôsobe vybavenia reklamácie. Lehota pre vybavenie reklamácie je 30 dní. 
 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Dodávateľ a odberateľ sú oprávnení od zmluvy ostúpiť do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade  nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. V prípade odstúpena sa zmluva od počiatku ruší, všetky prijaté plnenia budú vrátené platcovi. 
Odberateľ môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi e-mailom dodávateľovi. Pri odstúpení je nutné uviesť údaje špecifikujúce objednávku a predložiť orginál dokladu o kúpe tovaru. Odberateľ doručí tovar dodávateľovi. Tovar musí byť v neporušnom stave, vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov. 
V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je odberateľ povinný nahradiť náklady súvisiace s uvedním tovaru do pôvodného stavu.
Ak odberateľ splní všetky hore uvedené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, dodávateľ mu vráti (po odrátaní nákladov na uvedenie tovaru do pôvodného stavu) už zaplatenú kúpnu cenu tovaru, a to najneskôr do 30 dní od vrátenia tovaru. 
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA
Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov a to meno, firmu, adresu, telefón a e-mailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. 
Dodávateľ je oprávnený odberateľa informovať e-mailom alebo telefonicky o nových ponukách a ďalších obchodných informáciach. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných informácií môže zákazník kedykoľvek odvolať, poprípade zmeniť uchovávané údaje zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu dodávateľa. 
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a odberateľom. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť obchodné podmienky. Tieto budä uverejnené na internetových stránkach dodávateľa pred začatím ich platnosti. 
 
MONDO ITALIA, s.r.o.
Partizánska 45
085 01  Bardejov
 
IČO: 46 203 605
DIČ: 2023300301
IČ DPH: SK2023300301
E-mail: info@mondoitalia.sk
Tel.: +421/948 140 260, +421/944 124 223

 
Bankové spojenie pre menu v EUR: ČSOB
Číslo účtu: 4014018007/7500
IBAN: SK 46 7500 0000 0040 1401 8007
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
 
Bankové spojenie pre menu v CZK: FIO BANKA
Číslo účtu: 2400410817/2010