Prevádzkujete kamennú predajňu či internetový obchod a ešte nemáte vhodného dodávateľa tovaru?


Naša firma MONDO ITALIA, s.r.o. umožňuje VEĽKOOBCHODNÝ NÁKUP KABELIEK A KOŽENEJ GALANTÉRIE PRÁVNICKÝM a FYZICKÝM OSOBÁM. 

Zároveň vám ponúka aj

VEĽKOOBCHODNÝ NÁKUP METROVÉHO A BYTOVÉHO TEXTILU.

V prípade záujmu o nákup metrážnych látok a bytového textilu nás kontaktuje mailom na info@mondoitalia.sk 
 

V prípade záujmu o VEĽKOOBCHODNÝ NÁKUP postupujte následovne:

1. Zaregistrujte sa ako FIRMA so zadaním všetkých firemných údajov.

2. Zašlite nám e-mail, v ktorom uvediete, že chcete nakupovať za veľkoobchodné ceny a priložte výpis z OR príp. kópiu živnostenského listu.

3. Po overení údajov vám aktivujeme veľkoobchodný prístup a môžte u nás začať nakupovať za veľkoobchodné ceny.

4. Na požiadanie vám poskytneme naše fotografie. Bez nášho súhlasu nie je možno používanie našich fotiek. 

5. Veľkoobchodné ceny pre Slovensko sú udávané s DPH 20%. Pre ostatné krajiny sú udávané v závislosti, či sú alebo nie sú platcami DPH.

6. Minimálna hodnota veľkoobchodného nákupu Kabeliek a koženej galantérie je 150 € bez DPH.

7. Minimálna hodnota veľlkoobchodného nákupu Metrového a bytového textilu je 100 € bez DPH. V prípade nákupu metrážnych látok min. odber 8 m z dizajnu. V prípade, že bude skladom menšie množstvo ako 8 m, zákazník si môže objednať také množstvo, aké je dostupné v e-shope.

8. V prípade záujmu Vám zašleme xml súbor pre Váš e-shop.

9. NOVINKA! Unavuje vás sústavne si robiť skladové zásoby tovaru, ktoré sa vám nemíňajú a potom musíte riešiť, čo s ním?

Ponúkame veľkoobchodný nákup formou DROPSHIPPING-u, pri ktorom si nemusíte robiť skladové zásoby. 

Ako DROPPSHIPPING funguje?

a) Zákazník si u vás objedná tovar, zaplatí za neho a vy mu zašlete faktúru e-mailom.

b) na našej stránke www.mondoitalia.sk si urobíte veľkoobchodnú objednávku so službou DROPSHIPPING, kde ako dodaciu adresu uvediete adresu konečného zákazníka. Počkáte si na faktúru od nás a po jej uhradení zašleme tovar konečnému zákazníkovi - čím vy ušetríte na doprave.

c) v zásielke pre zákazníka nebudú uvádzané údaje nášho e-shopu. Na kuriérskom stítku bude uvedený názov vášho e-shopu príp. Vašej firmy. Tovar zasielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, zásielkovne či pošty.  Prípadne reklamácie riešite priamo so zákazníkom vy. 

DOPRAVA

Tovar je doručovaný kuriérskou spoločnosťou.

Cena dopravy je 5 € s DPH pre Slovenskú republiku, 271 Kč pre Českú republiku, 11 € pre Maďarsko, 25  pre štáty EÚ, prípadne si môžete zabezpečiť vlastnú dopravu. 

Cena dobierky je 1,50 € s DPH pre Slovenskú republiku, 42 Kč pre Českú republiku a 1,50 € pre Maďarsko

Osobný odber v Bardejove - ZDARMA.
 
PLATOBNÉ PODMIENKY:

Platbu za objednaný tovar je možné realizovať nasledovnými spôsobmi:

1. Platbou vopred prevodom na účet:

(IBAN: SK46 7500 0000 0040 1401 8007 ČSOB v EUR, príp. SK63 8330 0000 0024 0041 0817 FIO BANKA v mene CZK - skrátený tvar 2400410817/2010 alebo IBAN: SK28 8330 0000 0025 0169 8071 FIO BANKA v mene HUF)

2. Dobierkou pri dodaní tovaru

3. V hotovosti pri osobnom odbere tovaru

V prípade, že si ako platobnú metódu vyberiete platbu vopred na účet, tak Vás budeme kontaktovať ešte pred uskutočnením úhrady. Úhradu uskutočníte až po potvrdení objednávky našim zamestnancom. 

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na adresu odberateľa. O priebehu dodania bude zákazník informovaný e-mailom. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar spolu s nákupným dokladom (FA, dodací list).

Pri osobnom odbere bude odberateľ informovaný e-mailom o tom, že tovar je pripravený k odberu.

 
MOŽNOSŤ VRÁTENIA TOVARU:
Pokiaľ objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môže ho odberateľ vrátiť v originálnom obale v priebehu 14 kalendárnych dní od prijatia v sídle firmy alebo ho poslať späť na adresu firmy na vlastné náklady. Tovar nesmie byť použitý ani poškodený. 
Tovar vrátený na DOBIERKU neprijímame!
 
ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÝ LIST
Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru odberateľom. Záručná doba je 24 mesiacov. Pokiaľ k danému tovaru je dodaný záručný list, je vystavený v deň jeho predaja. V prípade, že záručný list neexistuje, v tom prípade slúži ako záručný list daňový doklad. 
 
REKLAMÁCIE
V prípade, že odberateľ objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou tovaru, v tomto prípade má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. 
Reklamovaný tovar odberateľ doručí do sídla dodávateľa na vlastné náklady. Po prevzatí tovaru je vystavené potvrdenie. Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie a vyrozumie odberateľa o spôsobe vybavenia reklamácie. Lehota pre vybavenie reklamácie je 30 dní. 
 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Dodávateľ a odberateľ sú oprávnení od zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade  nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. V prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, všetky prijaté plnenia budú vrátené platcovi. 
Odberateľ môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi e-mailom dodávateľovi. Pri odstúpení je nutné uviesť údaje špecifikujúce objednávku a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Odberateľ doručí tovar dodávateľovi. Tovar musí byť v neporušenom stave, vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov. 
V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je odberateľ povinný nahradiť náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.
Ak odberateľ splní všetky hore uvedené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, dodávateľ mu vráti (po odrátaní nákladov na uvedenie tovaru do pôvodného stavu) už zaplatenú kúpnu cenu tovaru, a to najneskôr do 30 dní od vrátenia tovaru. 
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA
Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov a to meno, firmu, adresu, telefón a e-mailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. 
Dodávateľ je oprávnený odberateľa informovať e-mailom alebo telefonicky o nových ponukách a ďalších obchodných informáciach. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných informácií môže zákazník kedykoľvek odvolať, poprípade zmeniť uchovávané údaje zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu dodávateľa. 
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a odberateľom. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť obchodné podmienky. Tieto budú uverejnené na internetových stránkach dodávateľa pred začatím ich platnosti. 
 
MONDO ITALIA, s.r.o.
Partizánska 45
085 01  Bardejov, Slovensko

 
IČO: 46 203 605

DIČ: 2023300301

IČ DPH: SK2023300301

E-mail: info@mondoitalia.sk

Tel.: +421 948 140 260

Tel.: +421 944 124 223

 
Bankové spojenie pre platbu v EUR: ČSOB

IBAN: SK46 7500 0000 0040 1401 8007

SWIFT/BIC: CEKOSKBX

 
Bankové spojenie pre platbu v mene CZK: FIO BANKA

IBAN: SK63 8330 0000 0024 0041 0817 (skrátený tvar 2400410817/2010)

BIC: FIOZSKBAXXX

Bankové spojenie pre platbu v mene HUF: FIO BANKA 

IBAN: SK28 8330 0000 0025 0169 8071 FIO BANKA v mene HUF