REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 
ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZÁRUČNÁ DOBA
Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Faktúra, ktorá je kupujúcemu doručená s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.
 
KONTROLA TOVARU PRI PREVZATÍ 
Kupujúci pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra na mieste skontroluje, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať a spísať s doručovateľom protokol o chybách.
 
REKLAMAČNÝ PORIADOK
V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má Kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí Predávajúci Kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.
 
Za vadu tovaru nemožno považovať:
zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho prirodzeného opotrebenia - poškrabanie, odretie, zmenenie formy kože, roztrhnutie podšívky v miestach, kde chýba steh, strata prvkov výrobku upevneného na závitoch, jemné stmavnutie kože prirodzeným opotrebovaním, stmavnutie semišu a nubuku vzniknuté vlhkosťou, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, jemné záhyby a nehomogénnosť textúry a jemné ryhy, nemeniace vonkajší vzhľad výrobku, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Reklamácia sa nevzťahuje na:
ozdobné elementy, mechanické poškodenia, obitie, otrenie, utrhnutie úchytiek zámkov na kabelke, zámky na kabelke, prasknutie povrchu kože, spony na peňaženkách a kabelkách, zipsy, stopy po premočení, vady zjavné a viditeľné v deň nákupu. 
 

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na poštovú adresu spoločnosti:
MONDO ITALIA, s. r. o. 
Partizánska 45
085 01  Bardejov
 
Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:

  • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva
  • doklad o kúpe - faktúru
  • vyplnený REKLAMAČNÝ/VÝMENNÝ FORMULÁR (stiahnite si Reklamačný/Výmenný formulár)

 

Tovar zasielajte buď ako doporučený list alebo poistený balík. Tovar zaslaný na dobierku NEPRIJÍMAME!
Dodaný tovar musí byť čistý a mechanicky nepoškodený. 

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k Predávajúcemu hradí Kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci. Kupujúci má nárok na vrátenie peňazí až pri 3-krát sa opakujúcej rovnakej chybe.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie peňazí až po 3-krát sa opakujúcej rovnakej chybe.
Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu Kupujúceho.