Provozujete kamennou prodejnu či internetový obchod a ještě nemáte vhodného dodavatele zboží?


Naše firma MONDO ITALIA, s.r.o. umožňuje VELKOOBCHODNÍ PRODEJ KABELEK a KOŽENEJ GALANTÉRIE právnickým a fyzickým osobám.
 

V případě zájmu o VELKOOBCHODNÍ NÁKUP postupujte následovně:

1. Zaregistrujte se jako FIRMA se zadáním všech firemních údajů.

2. Zašlete nám e-mail, v němž uvedete, že chcete nakupovat za velkoobchodní ceny a přiložte výpis z OR příp. kopii živnostenského listu.

3. Po ověření údajů vám aktivujeme velkoobchodní přístup a můžete u nás začít nakupovat za velkoobchodní ceny.

4. Na požádání vám poskytneme naše fotografie. Bez našeho souhlasu není možno používání našich fotek.

5. Velkoobchodní ceny pro Slovensko jsou udávány s DPH 20%. Pro ostatní země jsou udávány v závislosti, zda jsou nebo nejsou plátci DPH.

6. Minimální hodnota velkoobchodního nákupu je 100 € bez DPH.

7. V případě zájmu Vám zašleme xml soubor pro Váš e-shop.

8. NOVINKA! Unavuje vás soustavně si dělat skladové zásoby zboží, které se vám neutrácejí a pak musíte řešit, co s ním?

Nabízíme velkoobchodní nákup formou DROPSHIPPING-u, při kterém si nemusíte dělat skladové zásoby.

Jak DROPPSHIPPING funguje?

a) Zákazník si u vás objedná zboží, zaplatí za něj a vy mu zašlete fakturu e-mailem.

b) na naší stránce www.mondoitalia.sk si uděláte velkoobchodní objednávku se službou dropshipping, kde jako dodací adresu uvedete adresu konečného zákazníka. Počkáte si na fakturu od nás a po jejím uhrazení zašleme zboží konečnému zákazníkovi - čím vy ušetříte na dopravě.

c) v zásilce nebudou uváděny údaje našeho e-shopu. Na kurýrní stítku od DHL parcel bude uvedena naše firma MONDO ITALIA, s.r.o. Případně reklamace řešíte přímo se zákazníkem vy.

DOPRAVA

Zboží je doručováno kurýrní společností DHL.

Cena dopravy je 7 € s DPH pro Slovenskou republiku, 10 € (261 Kč) pro Českou republiku, 25 € pro státy EU, případně si můžete zajistit vlastní dopravu.

Osobní odběr v Bardějově - ZDARMA.
 
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Platbu za objednané zboží je možné realizovat následujícími způsoby:

1. Platbou předem převodem na účet (IBAN: SK46 7500 0000 0040 1401 8007 ČSOB v EUR, příp. SK6383300000002400410817 FIO BANKA v CZK)

2. Dobírkou při dodání zboží

3. Hotově při osobním odběru zboží
 
Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím kurýrní společnosti DHL na adresu odběratele. O průběhu dodání bude zákazník informován e-mailem. Zásilka bude obsahovat objednané zboží spolu s nákupním dokladem (FA, dodací list).
Při osobním odběru bude odběratel informován e-mailem o tom, že zboží je připraveno k odběru.

 
MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ:
Pokud objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, může ho odběratel vrátit v originálním obalu v průběhu 14 kalendářních dnů od přijetí v sídle firmy nebo jej poslat zpět na adresu firmy na vlastní náklady. Zboží nesmí být použit ani poškozen.
Zboží vráceno na DOBÍRKU nepřijímáme!
 
ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ LIST
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem. Záruční doba je 24 měsíců. Pokud k danému zboží je dodán záruční list, je vystaven v den jeho prodeje. V případě, že záruční list neexistuje, v tom případě slouží jako záruční list daňový doklad.
 
REKLAMACE
V případě, že odběratel objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou zboží, v tomto případě má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Reklamované zboží odběratel doručí do sídla dodavatele na vlastní náklady. Po převzetí zboží je vystaveno potvrzení. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace a vyrozumí odběratele o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.
 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Dodavatel a odběratel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. V případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, všechny přijaté plnění budou vráceny plátci.
Odběratel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí e-mailem dodavateli. Při odstoupení je nutné uvést údaje specifikující objednávku a předložit originál dokladu o koupi zboží. Odběratel doručí zboží dodavateli. Zboží musí být v neporušeném stavu, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů.
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je odběratel povinen nahradit náklady související s uvedením zboží do původního stavu.
Pokud odběratel splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí (po odečtení nákladů na uvedení zboží do původního stavu) již zaplacenou kupní cenu zboží, a to nejpozději do 30 dnů od vrácení zboží.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Tyto budou zveřejněny na internetových stránkách dodavatele před zahájením jejich platnosti.
 
MONDO ITALIA, s.r.o.
Partizánska 45
085 01 Bardejov, Slovensko

 
IČO: 46 203 605
DIČ: 2023300301
IČ DPH: SK2023300301
E-mail: info@mondoitalia.sk
Tel .: +421/948 140 260, +421/944 124 223

 
Bankovní spojení pro platbu v EUR: ČSOB

IBAN: CZ 46 7500 0000 0040 1401 8007

SWIFT / BIC: CEKOSKBX

 
Bankovní spojení pro platbu v CZK: FIO BANKA

IBAN: SK6383300000002400410817

BIC: FIOZSKBAXXX