REKLAMAČNÍ PODMÍNKY


 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZÁRUČNÍ DOBA
Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců a začíná běžet dnem doručení zboží Kupujícímu. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace. Faktura, která je kupujícímu doručena se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.
 
KONTROLA ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ
Kupující před převzetím a zaplacením zásilky od kurýra na místě zkontroluje, zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít a sepsat s doručovatelem protokol o chybách.
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
V případě, že dojde k vadě výrobku v záruční době, má Kupující právo na odstranění vzniklé vady. V případě, že vada zboží je neodstranitelná, nahradí Prodávající Kupujícímu vadný výrobek novým, nebo po dohodě - výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu.
 
Za vadu zboží nelze považovat:
změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho přirozeného opotřebení - poškrábání, odření, změnění formy kůže, roztržení podšívky v místech, kde chybí steh, ztráta prvků výrobku upevněného na závitech, jemné ztmavnutí kůže přirozeným opotřebením, ztmavnutí semiše a nubuku vzniklé vlhkostí, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, jemné záhyby a nehomogennost textury a jemné rýhy, neměnných vnější vzhled výrobku, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu .

Reklamace se nevztahuje na:
ozdobné elementy, mechanické poškození, otlučení, otření, utržení úchytek zámků na kabelce, zámky na kabelce, prasknutí povrchu kůže, spony na peněženkách a kabelkách, zipy, stopy po promočení, vady zjevné a viditelné v den nákupu.
 

V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží na poštovní adresu společnosti:
MONDO ITALIA, s. r. o.
Partizánska 45
085 01 Bardejov, Slovensko

 
Balík musí být řádně zabalen a má obsahovat:

  • reklamované zboží včetně příslušenství
  • doklad o koupi - fakturu
  • vyplněný REKLAMAČNÍ/VÝMĚNNÝ FORMULÁŘ (stáhněte Reklamační/Výměnný formulár)

Zboží zasílejte buď jako doporučený dopis nebo pojištěný balík. Zboží zaslané na DOBÍRKU NEPŘIJÍMÁME!
Dodané zboží musí být čistý a mechanicky nepoškozené.

Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od Kupujícího k Prodávajícímu hradí Kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme. Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí Prodávající. Kupující má nárok na vrácení peněz až při 3krát se opakující stejné chybě.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět Kupujícímu s příslušným stanoviskem.

Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data uplatnění reklamace Kupujícím. Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. V případě oprávněné reklamace kupujícímu vzniká nárok na vrácení peněz až po 3-krát se opakující stejné chybě.
Prodávající upozorní o vyřízení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem a zboží odešle na vlastní náklady na adresu Kupujícího.